BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ PLATFORMU

#undbirliktegucluyuz

Bizler 1974 yılında Türkiye kara nakliye sektörünün her türlü sorununu ulusal ve uluslararası platformda çözmek amacıyla bir araya gelen sektör temsilcileri tarafından kurulan Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin üyeleriyiz. “Birlikte Güçlüyüz” mottosu ile bir araya geldik. UND’nin 40. Genel Kurul’unda yönetime adayız. UND’de değişim için, katılımcı, şeffaf, çözüm odaklı, ortak aklın esas alınacağı, tüm sektörü kucaklayan bir yönetim modeli için bir araya geldik. Sektörde yaşanan tüm sorunları bilerek çalışmalarımıza yön veriyor ve sürdürüyoruz. Sektörde yaşanan sorunların üstesinden gelebilmek için de yan yana durmanın ve güçlü birliktelik sergilemenin her zamankinden daha fazla önemli olduğunun farkındayız. İşte bu sebeple taşımacılar olarak bir araya geldik ve tek meslek kuruluşumuz olan UND öncülüğünde daha kalıcı ve sürdürebilir çalışmalar yapmak için adayız.

2001 Yılında başlayan değişim ve yenilenme ruhu son zamanlarda durağanlaşmış ve statükoya dönüşmüştür. Bugün o ruha yeniden ihtiyaç doğmuş olup üyelerimizin bu beklentisini karşılamak için yola çıktık.

UND’nin daha güçlü olması için buradayız. Değişim ve gelişim ruhunu yeniden canlandırmak ve UND’nin değişimi için buradayız.

UND’nin 40. Genel Kurul’unda yönetime adayız.

UND üyesi olsun ya da olmasın sektördeki tüm meslektaşlarımızı bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.

Birlikte başaracağız. #undbirliktegucluyuz