FARKLI YÖNETİM ANLAYIŞI

 • Başta bütün C2 olmak üzere tüzüğümüze uygun diğer yetki belgeli firmaların da katılımıyla üye sayımızın, sektörün tamamını kapsayacak şekilde artması için çalışmalar yapılacaktır.
 • Daha önce UND üyesi olup, herhangi bir nedenle ayrılmış olanların yeniden kazandırılması için gayret gösterilecek ve tekrar üye olanlardan yeniden giriş aidatı alınmayacaktır.
 • Yönetim Kurulu Toplantıları her ay farklı bir bölgede yapılacaktır.
 • YK ve İcra Kurulu üyelerinden oluşan teknik heyet, bütün sınır kapılarının düzenli ziyaret edecek ve bu kapılarla düzenli iletişim kuracaktır.
 • Temel müşterilerimiz olan ihracatçıların ve ithalatçıların çatı örgütleri (TİM, TOBB, Bölgesel Ticaret Odaları, sektör STK’ları) ile 3 ayda bir, düzenli bir araya gelerek taşımacılık ve lojistikle ilgili güncel sorunlar ve fiyat politikası konusunda istişare ve paylaşımlar yapılacaktır.
 • YİK’in fikir ve görüşlerinin önemsenmesini teminen, Tüzük’te YİK’in toplanma ve çalışma kurallarına yönelik değişiklik yapılacaktır.
 • Üyelerimizin ilgilisine kolay ulaşabilmesi için UND Çağrı Merkezi kurulacak ve böylece karşılaşılan sorun ve üye talepleri sistematik şekilde çözülecektir.
 • YK üyesi bir kişi; her hafta UND’de bulunarak üyelerimizin sorunlarıyla ilgilenecek, üyelerimiz ile iletişim kuracak ve çalışma grubu toplantılarına katılacaktır.
 • Birikmiş aidat borçları yüzünden icralık olmuş üyelerimizi Dernekle barıştırmak için , bir defaya mahsus olmak üzere bu dosyalarını uzlaşma ile çözüme kavuşturup sonlandıracağız’
 • Araç sayısı ve belge türüne göre belirlenen aidat tarifesi, yeniden yapılandırılacaktır.
 • Daha dinamik ve etkin bir UND Yönetim Kurulu için üye sayısı, 21 kişiye düşürülecektir.
 • YK aday üyelerinin en az %75’i, bölgelerdeki üyeler tarafından ön seçimle belirlenecektir.
 • YK Üyelerinin en az 1/3’ü, her seçimli Genel Kurul’unda yenilenecektir.
 • YK Başkanı, art arda en fazla iki dönem başkanlık yapacaktır.
 • UND İcra Kurulu’nun yapısı güçlendirilecektir.
 • Daha fazla üyemizin aktif katılımını sağlamak üzere çalışma gruplarının sayısı artırılacak ve çalışma grubu toplantılarına en az bir YK Üyesi katılacaktır.
 • Güzergah sefer maliyetleri, 3 ayda bir düzenli olarak hazırlanıp, web sitemizde paylaşılacaktır (sadece üyelerimizle). Böylece üyelerimizin maliyet hesaplarını daha doğru yapması ve navlun fiyatlandırmalarını buna göre yapması sağlanarak, haksız fiyat rekabetinin azaltılmasına zemin hazırlanacaktır.
 • Katılımcı, şeffaf ve ortak akıl ile hareket etme yaklaşımı ile, yönetime gelinmesini takiben en geç 6 ay içinde, üyelerimizin en geniş katılımıyla “Ortak Akıl Toplantısı”, organize edilerek sorunlar ve çözümler tartışılacaktır. Bu toplantı, her sene tekrarlanacaktır. Bu toplantıların çıktılarına göre kamu ve ilgili STK’larla çözüm çalışmaları yapılacaktır.
 • TBMM’deki Siyasi Partilerin milletvekilleri ve ilgili Komisyon Üyeleri ile aralıklı toplantılar yapılarak sektörümüzün sorunları anlatılıp çözüm desteği sağlanmasına çalışılacaktır.