GELİR ARTIRIMI VE MALİYETLERİN AZALTILMASI

  • Üyelerimizin uluslararası karayolu taşıması ve lojistik ile ilgili diğer işlerini iyileştirmesi ve geliştirmesi için ‘danışmanlık’ desteği verilecektir.
  • Yabancı plakalı araçların oluşturduğu haksız rekabetin önlenmesi ve rekabetin eşit şartlarda olması için ulusal ve uluslararası alanda gerekli çalışmalar yapılacaktır.
  • İthalatçılarımızın ve ihracatçılarımızın uluslararası karayolu taşıma hizmeti almak istediği firmaya karar verebileceği ortamın oluşması için çalışmalar yapılacaktır.
  • UND’nin gücü ile tedarikçilerden indirimli toplu mal ve hizmet alımı faaliyeti artırılıp üyelerimize daha fazla fayda sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
  • Dijital Dönüşüm için üyelerimize ‘teknoloji danışmanlığı’ desteği verilecektir.
  • Kamu ile etkin ve sonuç odaklı bir işbirliği geliştirilerek üyelerimizin maliyetini artıran ve hizmetlerini yavaşlatan ortak sorunların çözülmesi için yoğun çaba gösterilecektir.
  • Üyelerimiz, uluslararası ve ulusal fuarlarda (lojistik, endüstri vb.) açılacak UND stantlarında kendi tanıtımını yapabilecek ve UND tarafından temin edilen indirimli fiyattan müşterilerinin takip ettiği sektörel dergilere reklam verebilecektir.
  • İhtiyaç duyulan sınır kapılarımızda UND Temsilcilerinin görevlendirilmesi ve kapılardaki etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.
  • Uluslararası karayolu taşımacılığı ve lojistik için mevcut doktora programlarına destek verilecek ve program sayısının artırılması sağlanacaktır.