ÖZEL PROJELERİMİZ

  • İstanbul’un iki yakasında birer ‘Lojistik Merkez’ oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.
    – Depolar ve tır parkları, bir yerde toplanma ile daha verimli kullanılacak ve personel ulaşımı, sosyal ihtiyaçlar, küçük çaplı araç bakımları vb. giderlerden yapılacak tasarrufla üyelerimizin maliyetleri azaltılacaktır. Ayrıca kentteki depo ve tır trafiği dağınıklığı giderilecek, şehir trafiği ve gürültüsü azaltılacak ve toplu yerde olmakla birçok kaynak israfının önlenmesi sağlanacaktır.
    – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Hazine ve Milli Emlak Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ile yoğun çalışma yapılarak geniş arazi üretilmesi sağlanacaktır. Merkezin yapımı, Kamu-Özel İşbirliği ve imece usulü ile UND öncülüğünde üyelerin ve diğer sektör paydaşlarının ölçeklerine göre katılımıyla şeffaf bir şekilde yapılacak ve özerk bir işletim modeli ile işletilecektir.
    – İstanbul’daki ‘Lojistik Merkez’ projelerinin İzmir, Bursa, Mersin, Bolu gibi yoğun lojistik faaliyetlerinin olduğu illerde de yapılması, teşvik edilecek ve öncülük yapılacaktır.
  • Üyelerimizin hareketini hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla alternatif taşıma türlerine yönelik projeler üretilecektir. (Ro-Ro, Ro-La, Avrupa ve Hazar Denizi)