SEKTÖRÜN SAYGINLIĞINI ARTIRACAK PROJELER

 • Yeşil Pasaport alımı için ‘UND Üyeliği ile UND onayının yeterli olması’ için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 • ‘UND Acil Yardım Grubu’ kurulacaktır. Bu Grup, Üyelerimizin gönüllü çalışanlarından kurulu yardım ekiplerini ve gönüllü üyelerimizin araçlarını organize edebilecektir.
 • UND, E-CMR’nin üyeler arasında yaygın kullanılması amacıyla çalışmalar yapılacaktır.
 • Ülkemizin Lojistik Performans Endeksi (LPI) notunu ve sırasını yükseltmek için kamu, STK’lar ve özel sektör temsilcileriyle yoğun bir işbirliği yapılacaktır.
 • Çevrenin korunması, en önem verdiğimiz konulardan birisi olacaktır;
  – İklim değişikliği nedeniyle yaklaşan yasal düzenlemelere karşı üyelerimizin bilinçlendirilerek korunması ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yapılacaktır.
  – Yeni iklim ekonomisinden sektörümüze yeni yatırım fırsatları yaratmak için yasal ve teknik altyapı çalışmaları yapılacaktır.
  – Üyelerimizin karbon ayak izi ölçülerek düşürülmesi için çalışmalar yapılacaktır.
  – “Sürdürülebilirlik” bilincin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.
 • UND Müzesi kurularak uluslararası karayolu taşımacılığı ve lojistik tarihimiz yaşatılacaktır.
 • UND’ye hizmet eden YK Eski Başkanlarımızı ve vefat eden üyelerimizi anmak amacıyla web sayfasında Saygı Köşesi oluşturulacaktır.
 • Her sene Uluslararası Kara Yolu Nakliyesi temalı fotoğraf yarışması düzenlenecektir.
 • UND, kamu, medya ve üniversitelerden oluşan Jüri tarafından çeşitli kategori ve dallarda kişi ve/veya kurumlara her yıl UND Başarı ve Onur Ödülleri verilecektir.
 • Üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla her ay farklı konularda uzmanların katılacağı UND Konuşmaları düzenlenecek ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacaktır.
 • ‘Sürücülük’ işinin “meslek” olarak kabul edilmesi ve imajının yükselmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla örneğin pandemi süresince üyelerimizin ve sürücülerimizin performansı, TV’lerde kamu spotu olarak gösterilebilir, UND sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır. Kültür Bakanlığının desteği ile de sürücülük mesleğini tanıtan ve özendiren kısa veya uzun metrajlı filmler veya belgeseller çekilerek TRT Belgesel ve diğer kanallarda yayınlanacaktır.
 • En son 2001 yılında yapılan Müşteri Memnuniyet Anketi, en geç 3 ay içerisinde yapılacak ve 2 senede bir tekrarlanacaktır.
 • En son 2013 yılında yapılan Rekabet Analizi Çalışması, 2021 yılı içinde tekrar yapılacaktır.
 • UND Sektör Raporu her sene düzenli şekilde yayınlanarak, UND ve UND’nin temsil ettiği büyüklüğün ve gücün önemi vurgulanacaktır.
 • Yeni istatistikler (Sürücü sayısı, sürücü devir hızı, uluslararası karayolu navlun indeksi) hazırlanarak düzenli yayınlanacak ve bütün istatistiklere kolay erişim sağlanacaktır.